AKADÁLYMENTES OLDAL
headerphoto
E-tartalmak, Adatbázisok » EISZ adatbázisok, előfizetések

EISZ adatbázisok, előfizetések

Létrehozva: 2016.04.26., Utoljára módosította: szabogt, Módosítva: 2019.01.21. 10:11:42 | Oldal nyomtatása

EISZ"Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, melynek eredményeként az eddigieknél lényegesen több információt tud biztosítani."

Az EISZ-nek vannak minden hozzáférésre jogosult intézmény számára ingyenes, valamint előfizetéses tartalmai (pl. fizetős adatbázisok). Ez utóbbiak közül csak azok az EISZ-tartalmak érhetőek el az intézményből, melyet az megrendelt és szolgáltatásához anyagilag hozzájárul. A BGE évente felméri a felhasználói igényeket, vizsgálja a korábban előfizetett szolgáltatások kihasználtását és ezen információk alapján dönt a következő év szolgáltatástartalmáról. Az EISZ keretében hozzáférhetőeken kívül a BGE könyvtárai néhány egyéb adatbázist is elérhetnek (pl. egyedi előfizetés révén).


A BGE-n 2019-ben elérhető adatbázisok

Hozzáférési információk

A BGE IP-tartományából vagy intézményi VPN-en keresztül érhetők el az előfizetéses szolgáltatások. Egyetemi polgár az intézményen kívülről történő VPN-es hozzáféréshez szükséges jogosultságot a https://adatbazisok.uni-bge.hu/ címen lévő regisztrációs űrlap kitöltésével tudja igényelni. A sikeres vagy sikertelen regisztrációról űrlap kitöltése után üzenetet kap a Neptunban tárolt e-mail címére.

Egyes adatbázisok eduID azonosítással is használhatók intézményen kívülről. Ez utóbbi lehetsőgéről a szolgáltató honlapja tájékoztat.

AKADÉMIAI KIADÓ SZÓTÁRAI - szótárgyűjtemény, melyben megtaláhatók angol, német, francia, spanyol, olasz szótárak, idegen szavak és kifejezések szótára, környezetvédelmi lexikon,  angol-magyar pénzügyi és műszaki szótárak, az Európai Uniós terminológiai szótára, magyar értelmező kéziszótár, irodalmi lexikon, magyar szinonima szótár és a magyar helyesírás szabályai. [ismertető] [hozzáférés]

AKADÉMIAI KIADÓ FOLYÓIRATAI - több mint 60 folyóirat érhető el a gyűjteményben 1998-ig visszamenőleg. 17 hazai impakt faktoros folyóiratból 14 itt jelenik meg. [ismertető] [hozzáférés]

ARCANUM DIGITÁLIS TUDOMÁNYTÁR (ADT) - Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális adatbázisa 12 millió oldal tudományos és kulturális tartalommal (pl. több száz hazai tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden lapszámával). Elsősorban történeti kutatásokhoz kiváló. [ismertető] [hozzáférés]

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS JOURNALS (Business Collection) - A Cambridge University Press a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A multidiszciplináris folyóirat adatbázis elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományok területén kiemelkedő. Több, mint 300 tudományos folyóirathoz nyújt hozzáférést, melyből a BGE az üzleti csomagra fizet elő. [ismertető] [hozzáférés] [elérhető folyóiratok címlistája]

EBSCO eBooks - az adatbázisszolgáltató e-könyves gyűjteménye keretében az intézmény által előfizetett 80 db mű érhető el teljes szöveggel. [hozzáférés]

ECONLIT (Economic Literature Index) - a nemzetközi közgazdasági szakirodalom válogatott online bibliográfiai adatbázisa az EBSCO-ban. [ismertető] [hozzáférés]

EMERALD E-books - Az Emerald kiadónál a BGE számára hozzáférhető e-könyvek gyűjteménye. Kereséséhez a tartalomtípusnál a "Books" kategóriát kell bejelölni. A találati lista "Access" oszlopában látható telizöld négyzet jelzi, hogy egyetemünk előfizetése keretében a dokumentum teljes tartalma elérhető.  [hozzáférés]

EMERALDINSIGHT - A BGE előfizetése keretében az Emerald Premier mellett az Emerald Emerging Market Case Studies (EEMCS) adatbázis érhető el, mely gazdasági szakterületeket fed le. Számos folyóirat teljes szöveggel férhető hozzá.  [ismertető] [hozzáférés] [címlista]

EMIS (Emerging Markets Information Service) - nemzetközi gazdasági-pénzügyi adatbázis, mely kiválóan használható vállalati és iparági elemzéshez, összehasonlításhoz, kutatásra és szak- vagy záródolgozat készítéséhez. Az adatbázisban több ezer esettanulmány, iparági jelentés, cégelemzés érhető el. Emellett a naponta 30 ezer hírt szemléző sajtószemle, statisztikák és több mint 500 ezer cég adatait tartalmazó céginformációk is megtalálhatók a szolgáltatásban. [ismertető] [hozzáférés]

GALE Infotrac - Business Collection - Az Infotrac a felsőoktatásban alkalmazható eszköztár, amely segíti a diákok eligazodását a szakirodalomban és a kutatásmódszertanban, illetve teljes szöveggel biztosít a szakterületekhez kapcsolódó folyóiratokat. [hozzáférés]

INTERKÖNYV - Typotex Kiadó A Typotex Kiadó profiljába felsőfokú tankönyvek, szakkönyvek, jegyzetek tartoznak a természettudományok és a társadalomtudományok területéről (matematika, informatika, közgazdaságtan, menedzsment stb.). A Typotex Kiadó elektronikus publikációs felületén lényegében a Kiadó teljes kínálata elérhető elektronikus formában, ez jelenleg több mint 600 mű. Az utóbbi 20 év tudományos eredményeit feldolgozó tudományos munkák különösen hasznosak felsőoktatási hallgatók számára is. [ismertető] [hozzáférés]

JOGTÁR adatbázis - a Wolters Kluwer gondozásában megjelenő előfizetéses szolgáltatás lényegesen professzionálisabb az ingyenes "kistesónál" (net.jogtar.hu), egyrészt nem csak hatályos jogszabályszöveget tartalmaz, hanem ennél sokkal bővebb normaanyagot, másrészt gazdag keresési, szövegkezelési lehetőségeket nyújt (pl. szövegváltozások pontos követése, kapcsolódó joggyakorlat, magyarázatok megjelenítése stb.) Az adatbázis hallgatóink számára otthonról VPN-nel nem érhető el, csak a könyvtárban használható az olvasószolgálati munkatársak segítségével!

MeRSZ - MAGYAR ELEKTRONIKUS REFERENCIAMŰVEK SZOLGÁLTATÁS - kulcsfontosságú szakirodalmi műveket tesz hozzáférhetővé az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára - több mint 250 magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt külön applikáció letöltése nélkül. 2019 elején várhatóan mintegy 400 mű lesz elérhető a felületen a legkülönbözőbb tudományterületekről, a biológiától a zenetudományig. [ismertető] [hozzáférés]

PROQUEST CENTRAL - a multidiszciplináris adatbázis 30, önállóan is használható adatbázis gyűjteménye, összességében 175 témakört fed le. 24 000 folyóirat bibliográfiai adatait tartalmazza, a címek közül 18 000 folyóirat anyagához teljes szövegű hozzáférést biztosít. A folyóiratok mellett az adatbázis további 450 000 konferenciaanyagot, műhelytanulmányt is tartalmaz. [bemutató videó] [hozzáférés]

PROQUEST Ebook Central - a multidiszciplináris adatbázisban a BGE számára teljes hozzáférésű e-könyvek találhatók. [hozzáférés]

SCIENCE DIRECT Backfile Collections - az archívum többek között a természettudományok, műszaki tudományok és orvostudomány legjelentősebb, többnyire 1995 előtti folyóiratait és könyveit tartalmazza digitalizálva. [ismertető] [bővebb ismertető] [hozzáférés]

SCIENCE DIRECT Journals - az adatbázisban több mint 2500 teljes szöveggel elérhető folyóirat található, közel 11 millió rekorddal, a tudományos élet minden területét lefedve. A legtöbb teljes szövegű cikk az 1997 utáni. [ismertető] [bővebb ismertető] [hozzáférés]

SCOPUS - hivatkozáskereső és bibliográfiai adatbázis feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. [ismertető] [bővebb ismertető] [hozzáférés]

SpringerLink - A Springer Nature kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa 9 millió tanulmányt tartalmaz 1997-től napjainkig. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más területek is képviselve vannak benne. Több mint 2500 folyóirat, 43 000 könyv és könyvsorozat, közel 200 enciklopédia és szótár, valamint 22 600 protokoll (laboratóriumi kísérletek reprodukálható „receptje”) érhető el, köztük a következő két e-book gyűjtemény: Business & Management, valamint Economics & Finance collection (2016 és 2017 évi megjelenés). [ismertető] [hozzáférés]

SpringerLink E-books - A Springer teljes terjedelemben elérhető e-könyvei (ezen tételeknél nem látható a korlátozást jelző sárga lakat szimbólum). A zömük open access kiadvány, de a címek egy részét a BGE fizeti elő az egyetemi polgárok számára. [hozzáférés]

SZAKTÁRS, a Szakkiadók Társulása - az adatbázis portál célja, hogy közös felületen gyűjtse össze és korszerű módon tegye közzé a legfontosabb magyar szakkönyvkiadók műveit. Minden csatlakozott kiadó minden műve egységesen, kereshető formában elérhető. A társulás öt kiadója közül a BGE az alábbi hármat fizeti elő az Egytem polgárai számára. [hozzáférés közös felületen]

1. L'HARMATTAN Digitális Adatbázis - jelenleg mintegy 1400 szak- és tankönyvet tartalmaz, köztük pl. a humánökológia, jog, politika, közgazdaság területeiről is. [közvetlen hozzáférés]
2. OSIRIS Kiadó - az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi könyvműhely a humán és társadalomtudomány (pl. jogtudomány, pszichológia, szociológia, közgazdaság, politika)  munkáit. E tudományágak alapvető tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. [közvetlen hozzáférés]
3. SZAKTUDÁS Kiadó Ház - jelentős tankönyv- és agrárszakkiadó, fő profiljába tartoznak a gazdálkodást segítő kiadványok, szakképzési, egyetemi, főiskolai tankönyvek (hallgatóink számára fontosabbak lehetnek a gazdálkádos, menedzsment, vidékfejlesztés témakörök). [közvetlen hozzáférés]

TAYLOR & FRANCIS Social Science & Humanities e-folyóirat csomag - a hozzáférés tartalmazza többek között az alábbi témákat: Busness Management, Economics, Education, Media, Cultural & Communication Studies, Sociology, Leisure & Turism. [hozzáférés]

UNWTO eLibrary (ENSZ Turisztikai Világszervezet teljes szövegű adatbázisa) - a Word Tourism Organization folyamatosan frissülő online szolgáltatása, amely turizmusról és a hozzá kapcsolódó területekről szolgáltat átfogó információkat és kutatásokat tartalmazza a  vonatkozó legfrissebb statisztikákat, emellett online elérhetőek és letölthetőek a szervezet kiadványai is (könyvek, folyóiratok, jelentések). A Word Tourism Organization (UNWTO) nemzetközi, kormányközi jellegű szervezet, az ENSZ szakosodott intézménye. [hozzáférés]

WEB OF SCIENCE (WoS) - bibliográfiai adatbázis több mint 12000 tekintélyes és magas impakt faktorú folyóiratról, mely az idézett művek keresésének lehetőségét kínálja. [ismertető] [hozzáférés]

____________________________________________________________________

[Utolsó frissítés: 2019.01.21.]