AKADÁLYMENTES OLDAL
headerphoto
Könyvtárunkról » Statisztikai adatok

Statisztikai adatok

Létrehozva: 2011.04.27., Utoljára módosította: szabogt, Módosítva: 2019.12.21. 14:52:38 | Oldal nyomtatása

A BGE GKZ Könyvtárának adatai a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisában

ISIL azonosító: HU-IL-003910-9

statisztika

Teljesítménymutatóink 2010-2018 között
[A teljesítménymutatók számításánál az MSZ ISO 11620 szabványban foglaltakat vettük figyelembe. Az állományforgalmi mutatóknál nem számítottuk be a csak helyben használható szakdolgozati állományrészt.]

Teljesítménymutató megnevezése 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 2017 2018
Szolgálandó közönségből a könyvtárat használók százalékaránya (százalék)
33
37 34 77 74 74 72 63 54
Egy beiratkozott olvasóra jutó költség (Ft,  +/- 15 %-os eltéréssel) [Nem szabvány szerinti mutató!]
41821
28001
28902 25052 27049 25636 29842 41077 45279
Egy használóra jutó költség (Ft, "B" módszerrel és +/- 15 %-os eltéréssel) 3051
1584
1361 1190 1396 1439
1928 2360 2387
Egy főre jutó könyvtárlátogatások száma (alkalom/fő) 8
15
17 37 32 33
25 24 22
Egy könyvtárlátogatásra jutó költség (Ft, "A" mérési módszer szerint) 1704
705
600 522 626 578
862 1058 1077
Egy főre jutó helyben használat (db, 1 hetes mintavétellel, szorgalmi időben) 1,3
1,3
1,3 2,9 2,6 4,1
2,2 3,3 3,0
Dokumentumok használatának mértéke ("B" mérési módszer szerint) 13
13
11 10 11 9
9 9 7
Állomány forgási sebessége 1,2
1,3
1,6 1,4 1,4 1,3
1,1 1,1 1,1
Egy főre jutó kölcsönzések száma (db/fő) 8,6
11,4
13,3 33,0 33,4 30,5
29,1 30,8 31,8
Kikölcsönzött dokumentumok egy főre jutó száma (db/fő) 1,1
1,0
1,0 2,4 2,9 2,5
2,5 2,6 2,0
Egy kölcsönzésre jutó költség (Ft) 1592
911
749 587 599 620
735 839 761
Egy alkalmazottra jutó kölcsönzések száma (db) 3817
5407
5984 5577 5338 6021
5821 5904 5911

Megjegyzés: A 2013. évtől a teljesítménymutatókban jelentős változást okozott, hogy a szolgálandó közösséget a korábbinál szűkebben, de a könyvtár alapítási és fenntartási, finanszírozási céljának megfelelőbben értelmezzük. 2013-tól csak a karral jogviszonyban állókat és a beiratkozott lakossági felhasználókat soroljuk ide, míg korábban  a városi lakosság egy meghatározott hányadát is  e körbe számítottuk.

 

Főbb forgalmi adatok 2010-2018 között

 

Év

Beirat-kozott
olvasó (fő)

Látogató
(fő)

Kölcsönző
(fő)

Kölcs. doku- mentum
(db)

Számítógép használók
(fő)

Számítógép használók a látogatókból
(százalék)

2010 654 16050 8965 17176 2578 16,1
2011 704 27960* 12446 21581 5227 18,7
2012 620 29872* 13162 23937 5727 19,2
2013 523 25100* 10635 21458 4768 19,0
2014 473 20435* 9167 21353 3997 19,5
2015 437 19382* 7367 18043 3634 18,7
2016 423 14881* 6763 17463 2739 18,4
2017 362 14059* 3600 17713 2115 15,0
2018 298
12530* 5652 17734 1444 11,5

* A 2011-2017. években a csökkenő beiratkozások melletti magasabb látogatószámot a könyvtári olvasóteremben lebonyolított tanórák résztvevői (óralátogatók) eredményezik.

Beiratkozottak megoszlása 2010-2019 között

 

 

Év

1. Beirat-kozott
olvasó (fő)

2.  Beirat-kozott olvasók közül intéz- ményi munka- társ
(fő)

3.  Beirat-kozott olvasók közül hallgató
(fő)*

 

4. Beirat-kozott olvasók közül külső használó (fő)**

5. Intéz- ményi munka-társak aránya (%)

6. Hallga- tók aránya (%)

7. Külső hasz- nálók aránya (%)

2010 654 86 450 118 8 72 20
2011 704 85 507 112 12 72 16
2012 620 67 427 126 11 69 20
2013 523 59 369 95 11 71 18
2014 473 56 355 62 12 75 13
2015 437 57 316 64 13 72 15
2016 423 55 321 47 13 72 15
2017 362 55 272 35 15 75 10
2018 298 50 206 42 17 69 14
2019 295 53 221
21 18 75 7

* Nappali, levelező, posztgraduális, tanfolyami hallgatók.
** Aktív kereső, máshol tanuló, egyéb (pl. nyugdíjas, munkanélküli).


_____________________________________________________________________________