AKADÁLYMENTES OLDAL
headerphoto
Könyvtárunkról » Munkatársaink » Szabó G. Tibor (könyvtárvezető, szakinformátor, feldolgozó)

Szabó G. Tibor

Létrehozva: 2011.05.05., Utoljára módosította: szabogt, Módosítva: 2016.02.29. 12:32:01 | Oldal nyomtatása

Szabó G. Tibor

 

SZABÓ G. TIBOR

Beosztás: könyvtárvezető (2013.07.01. - 2016.06.31.)

Munkakör: főkönyvtáros - könyvtári szakinformátor és formai, tárgyi feldolgozó

Egyéb kari feladatkör: webmester; minőségügyi munkatárs

E-mail: szabo.g.tibor@uni-bge.hu

Tel.: +36 (92) 509-938 *** +36 (92) 509-941

Főbb feladatai

könyvtárvezetői feladatkörben: a könyvtár munkahelyi vezetése (szakmai irányítás): küldetésének, jövőképének, értékrendjének Szabó G. Tibor - névjegykialakítása, stratégiájának kidolgozása a kar hosszú távú céljaival összhangban; a könyvtár képviselete a szakmai és társadalmi nyilvánosság előtt; a  használók igényeinek megfelelő, folyamatos működés biztosítása; a könyvtár tevékenységeinek hatékony menedzselése; a könyvtári nyilvántartások rendjének kialakítása; a könyvtári költségvetés (beszerzési keret) felhasználása, állománygyarapítási döntések; a jogszabályok és az intézményi szabályozások érvényesítése; a könyvtári munkatársak operatív irányítása, bevonása, motiválása. Helyettesítésének rendje: 1. Szaktájékoztató (TÁJ) - teljes feladatkörben; 2. Kölcsönző könyvtáros (KÖL) - részleges feladatkörben.
Aláírási jogai: könyvtári ügyiratok, megrendelések.

szakinformátor, feldolgozó feladatkörben: a dokumentumállomány leltári nyilvántartása, az állomány formai és tartalmi feltárása; informatikai vonatkozású szolgáltatások üzemeltetése és fejlesztése (pl. katalógusszolgáltatás, webes tartalomszolgáltatás); könyvtári rendszergazda feladatok ellátása; igénykutatások és használóképzés szervezése, lebonyolítása; könyvtári minőségmenedzsment tevékenység szervezése.
Helyettesítésének rendje: 1. Szaktájékoztató könyvtáros (TÁJ) - teljes feladatkörben; 2. Kölcsönző könyvtáros, folyóirattáros (KÖL) - részleges feladatkörben.
Aláírási jogai: munkaköréhez kapcsolódó iratok (pl. állományba vétel igazolása); helyettesítő feladatköréhez kapcsolódó iratok a helyettesített távolléte alatt.

_______________________________________________________________________________

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Végzettségek, szakképesítések

2005 - 2007,  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Budapest
Oklevél: minőségmenedzsment szakmérnök (1134/11/2007., 2007.05.07.) Minősítés: kiváló.
A három féléves, főiskolai szintű, levelező tagozatos másoddiplomás képzés törzsanyagát a Minőségbiztosítás, Vezetési és szervezési ismeretek, Minőségügyi szabályozás, Megbízhatóság, kockázat, Minőségügyi statisztika, Folyamatszervezés valamint Minőségügyi audit képezték. A tanulmányok során arra törekedtem, hogy mindig munkámhoz fűződő és gyakorlati hasznú dolgozatokat készítsek.
Diplomamunka: A katalógusszolgáltatás minőségfejlesztésének lehetőségei BGF PSZF Kar Zalaegerszegi Intézetében (minősítés: jeles).
Emlékezetes oktatóim:  Dr. Veress Gábor (Minőségbiztosítás), Dr. Turcsányi Károly (Stratégiai menedzsment stb.), Zupkó Tibor alezredes (Minőségügyi audit stb.), Koronváry Péter (Vezetési és szervezési ismeretek), Dr. Tasnádi József (Marketing).

1993 - 1995, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest
Oklevél: szakinformátor (831/1995., 1995.09.05.) Minősítés: kiváló.
Az ELTE BTK posztgraduális szakmai információs képzése olyan szakemberek kiképzését tűzte ki célul, akik különböző szervezeteknél ellátják a szakmai információk gyűjtését, az információkról való tájékoztatást és a velük kapcsolatos döntés-előkészítést, továbbá információs rendszerek kialkítását, automatizációját képesek megszervezni. Speciálkollégium: Hipertext, hipermédia rendszerek szerkesztése. Diplomamunka: A PSZF Zalaegerszegi Intézet Könyvtára marketing-vizsgálata (minősítés: jeles), melyen belül elsősorban a felhasználói szegmensek igényeinek felmérésével foglalkoztam.
Emlékezetes oktatóim:  Ungváry Rudolf  (Rendszerszervezés, Adatmodellezés), Sütheö Péter (Hipermédia, hipertext), Sándori Zsuzsanna (Online információkeresés), Moldován István.

1988 - 1992, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza (ma: Nyíregyházi Főiskola)
Oklevél: könyvtáros és biológia szakos általános iskolai tanár (599/1992., 1992.06.13.) Minősítés: jó.
Nem feledem, hogy "itt kezdődött minden" és olyan alapokat szereztem, melyre  hosszú távon építeni lehet. Négy szemesztert jó, négy szemesztert jeles eredménnyel teljesítettem. A hatodik szemeszterben elláttam a Könyvtár és Alkalmazott Informatikai Tanszéken a demonstrátori feladatokat. Hallgatóként alapító tagja voltam a Kelet-Magyarországi Könyvtároshallgatók Egyesületének. Diplomamunka: Utópia és társadalmi valóság - Szathmári Sándor utópiája és utópiakritikája (Filozófia Tanszék, minősítés: jeles.) 1993-ban részt vettem szakdolgozatommal a házi OTDK-versenyen. Elismerő oklevéllel jutalmazott előadást tartottam a XXI. OTDK Társadalomtudományi Szekciójában (Esztétika Alszekció, Keszthely, 1993.)
Speciálkollégiumok: Kínai filozófia; XIX. és XX. századi pedagógiai irányzatok; Helyismereti gyűjteményszervezés.
Emlékezetes oktatóim: Dr. Legány András (Állatrendszertan); Dr. Csendes János (Könyvtártörténet); Mester Béla (Filozófia); Dr. Balogh Árpád (Biokémia); Dr. Szabó Sándor (Tájékoztatás).

Tanfolyamok

2014. március: Könyvtári vezetői ismeretek. II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés könyvtári mutatói - akkreditált, szervezett továbbképzés (időtartam: 60 óra); (szervező: Könyvtári Intézet)

2013. november-december: Interaktív portálok üzemeltetése könyvtári környezetben - akkreditált, szervezett továbbképzés (időtartam: 60 óra); (szervező: Könyvtári Intézet)

2013. április-május: Felkészülés a korszerű használóképzésre - akkreditált, szervezett továbbképzés (időtartam: 60 óra); (szervező: Könyvtári Intézet)

2003. július: Pályázati szakértő (időtartam: egy hét); (szervező: Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. és a Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézete)

1999. február:  Könyvtári Internet-oktató (időtartam: egy hét); (szervező: INKA, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Soros Alapítvány támogatásával)

Önéletrajz

Publikációk